โรคต่างๆ ( disease )
คำศัพท์
คำอ่าน

ความหมาย

rabies
เร'บีซ
พิษสุนัขบ้า
cold
โคลดํ
โรคไข้หวัด
Influenza
อินฟลูเอน'ซะ
ไข้หวัดใหญ่
gastritis
แกรสไทร'ทิส
โรคกระเพาะ
psychosis
ไซโค'ซิส
โรคจิต
sinusitis
ไซนะไซ'ทิส
โรคไซนัสอักเสบ
cataract
แคท'ทะแรคทฺ
โรคต้อแก้วตา
liver disease
ลิฟ'เวอะ ดิซีซ'
โรคตับ
hepatitis
เฮพอะไททิส
โรคตับอักเสบ
AIDS
เอดสฺ

เอดส์

alcoholism
แอลคะฮอลลิสซึม
โรคพิษสุราเรื้อรัง
allergy
แอล'เลอจี

ภูมิแพ้

anemia
อะนี'เมีย

โลหิตจาง

beriberi
เบอ'รีเบอ'รี
โรคเหน็บชา
cancer
แคน'เซอะ

มะเร็ง

chronic disease
ครอน'นิค ดิซีซ'
โรคเรื้อรัง
complication
คอมพลิเค'เชิน

โรคแทรกซ้อน

congenital disease
คันเจนนิเทิล ดิซีซ'

โรคประจำตัว

diabetes
ไดอะบี'ทิส

เบาหวาน

diarrhoea
ไดอะเรีย'
โรคท้องร่วง
diphtheria
ดิฟเธีย'เรีย

โรคคอตีบ

epidemic
เอพพิเดม'มิเคิล

โรคระบาด

eye inflection
อาย อินเฟล็คเชิน
โรคตาแดง
gonorrhoea
กอนนะเรีย

โรคหนองใน

heart disease
ฮารํท  ดิซีซ

โรคหัวใจ

heart failure
ฮารํท เฟลเลอรํ

หัวใจวาย

hepatitis B
เฮพพะไท'ทิส บี

โรคตับอักเสบบี

hypertension
ไฮ'เพอะเทนซัน

ความดันโลหิตสูง

illness
อิล'นิส

โรคภัยไข้เจ็บ

leprosy
เลพ'ระซี

โรคเรื้อน

malaria
มะแล'เรีย

มาลาเรีย

malnutrition disease
แมลนิวทริช'เชิน  ดิซีซ'
ขาดสารอาหาร
measles
มี'เซิลซํ

โรคหัด

mumps
มัมซฺ

คางทูม

neuralgia
นิวแรล'เจีย

โรคประสาท

otitis
โอไท'ทิส
โรคหูน้ำหนวก
paralysis
พะแรล'ลิซิส

อัมพาต

pertussis
เพอทัส'ซิส

โรคไอกรน

pneumonia
นิวมอน'เนีย

โรคปอดบวม

poliomyelitis
โพลิโอไมอะไล'ทิส

โรคโปลิโอ

rubella
รูเบล'ละ

โรคหัดเยอรมัน

skin disease
สกิน ดิซีซ'
โรคผิวหนัง
smallpox
สมอพอซ

ไข้ทรพิษ

syphilis
ซิส'ฟะลิส

ซิฟิลิส

tetanus
เทท'ทะนัส

โรคบาดทะยัก

tuberculosis
ทูเบอ'คิวโลซิส

วัณโรค

venereal disease
วะเนีย'เรียล ดิซิซ

กามโรค

yellow fever
เยลโล ฟีเวอรํ

ไข้เหลือง